top of page

© 2017, Marlena A. Hubičková & Yoel Tordjman

Kotva 1
About Us

O mně

Studovala jsem filosofii (KUL) v Lublinu a také jsem  absolventkou      krakovské Divadelní Fakulty (PWST). Vedu vlastní poradenskou praxi, věnuji se individuální i skupinové práci.

 

S klienty používám mimo jiné prostředky dramatického umění jako terapeutické metody. Dramaterapie dokáže integrovat individuální problémy díky prožitku při kontaktu se symboly, formou, metaforickými obrazy, projekcí, práci s tělem. Dovoluje uvolnit emocionální a psychosomatické bloky, nebo napětí a následně je transformovat. Posiluje kreativitu a dovednosti v běžném životě. Může zasahovat do struktury osobnosti i měnit způsob myšlení.

 

  Ve své praxi zaměřuji pozornost především na uvolňování a zpracování následků traumat. Pracuji s biografickými traumaty,

s událostmi v rodinném systému a s obsahy v transpersonálním poli.

Teachers

 • Při hledání cesty z vašich obtíží a nasměrování k smysluplnějšímu a harmonickému životu.

 • Když se potřebujete zorientovat ve své situaci, získat náhled nebo jen nasměrovat.

 • Když chcete porozumět podstatě vašich obtíží a přejete si trvalou změnu.

 • Když chcete svému životu dát zcela nový směr nebo si v něm udělat pořádek.

Kdy mohu pomoci

  Zajímám se také o rozšířené stavy vědomí a psychospirituální zkušenost. Ve své práci propojuji  koexistující psychoterapeutické perspektivy a usiluji o jejich integraci.

  Absolvovala jsem sebezkušenostní výcviky a kurzy zaměřené na individuální i skupinovou psychoterapii. Využívám techniky NLP, EMI, Voice dialogue, konstelace traumatu, bodyterapie, traumaterapie - více zde

 

  Snažím se pomoci klientům vidět problém v širších souvislostech. Při společné práci se zaměřuji na přítomnost a ukotvení v tělesném i emočním prožívání. Mám zkušenosti s klienty s psychosomatickými potížemi, závislostmi, poruchami osobnosti i s psychospirituální krizí.

 

 

Zvláštní poděkování bych ráda věnovala mým učitelům, průvodcům a přátelům.

 

Gabriele von Witzleben; prof. Franzi Ruppertovi; PhD. Woltemade Hartmanovi;

Elimu Weidenfeldovi; Tomáši Bitrichovi a Yoelu Tordjmanovi

 

Contact

Nejčastější témata se kterými klienti vyhledávají moji pomoc:

 • biografická traumata a jejich následky 

 • snížené sebevědomí a sebedůvěra

 • psychosomatické potíže

 • vztahové a partnerské problémy

 • rodičovské a výchovné problémy

 • komunikační potíže

 • úzkosti, strach, deprese

 • profesní a firemní problematika

 • psychedelická integrativní terapie

Kotva 2
 • Facebook Social Icon
bottom of page