top of page

© 2017, Marlena A. Hubičková & Yoel Tordjman

VOICE DIALOGUE

Metodu s názvem Voice Dialogue vyvinuli američané Hal a Sidra Stone. Do České republiky ji přivezl Artho Witteman, který ji rozvinul a prohloubil. Je to metoda Individuální systemiky, která velmi účinně a komplexně odhaluje, jak je náš vnitřní svět uspořádán.
Každý z nás má uvnitř sebe spoustu tzv. vnitřních osob či částí, které mají svůj vlastní život, svou vlastní vůli, chápání vnějšího světa a mají mezi sebou různé vztahové relace a hierarchii. Přístup metody Voice Dialogue rozlišuje různé vnitřní osoby a odlišuje je od dospělého vědomí.

Obsahy těchto struktur jsou navzájem velmi často nekompatibilní, disharmonické a protikladné. Abychom porozuměli tomu, co nám někdo říká a co tím myslí, potřebujeme odhalit onu konkrétní vnitřní část, která takto promlouvá. Do kontaktu s ní se dostáváme prostřednictvím dialogu.

 

Metoda se koncentruje na činnost v oblasti, v níž se dané části cítí dobře a s úctou se vztahuje k roli, kterou v minulosti odehrály. To jim umožňuje vysvětlit proč vznikly a jaké funkce plní. Dovoluje také spatřit, jaké úlohy vykonaly, a také jak velice jsou potřebné a umožní docenit jejich důležitost v minulosti a nyní. Přímým oslovením vnitřních osob a jejich proměnou v bezprostředním dialogu se mění i jejich tendence (kritické, sebedestruktivní, kontrolující apod.)

 

Protichůdné pocity se objevují v každém z nás v mnoha životních momentech. Čím větší je jejich význam, tím větší je také pravděpodobnost, že v dané situaci prožíváme zároveň různorodnost pocitů.

Pokusme se například zvážit pocit matky, jejíž dospělé dítě opouští rodný dům. Z jedné strany cítí úlevu: " Skvěle! Jak se těším! Konečně budu mít méně povinností a víc času sama na sebe." Z druhé strany jí doprovází strach a pocit velké ztráty: "Ne, nechci aby odcházela! Chtěla bych, aby zůstala a byla se mnou navždy." Nebo se pokusme  představit si příklad muže, který po mnoha letech povýšil na vedoucí pozici. Samozřejmě, že jedna jeho část se těší z nových vyzvání, prestiže. Jiná jeho část ale lituje ztráty přátelských vztahů se spolupracovníky, s níž je kariérní postup neodvratně spojen.

 

Jak vznikají a rozvíjejí se osoby v nás? Každý z nás se rodí jako neopakovatelná lidská bytost. Rodíme se do rodinného systému, do něhož se otiskly jak kulturně-historické vzorce, tak nevědomé tendence a role našich předků. Strategie přežití - existenční zkušenosti našich rodin - dostanou v nevědomí potomků formu vnitřních osob. Po narození jsme kompletně závislí na dospělých. V procesu našeho rozvoje jsme oceňováni za určité chování a za jiné trestáni. Tímto způsobem jsou některé naše části posilovány a jiné zas oslabovány. V některých případech se může dítě snažit zvládnout svět útěky do fantazie. Sny a touhy se tehdy mohou stát nejdůležitějším faktorem formujícím osobnost.

Ve skutečnosti je jedním z nejdříve se rozvíjejících aspektů osobnosti naše část - osoba, která nás střeží. Kontroluje a neustále vyhledává nebezpečí číhající kolem nás. Určuje nejlepší způsob obrany před ním. Je vtělením rodičovských a společenských příkazů a do značného stupně formuje naše chování pomocí kodexu zásad, které nám v jejím pojetí zajistí bezpečnost a akceptaci jiných.

 

  Metoda Voice Dialogue umožňuje bezprostřední přístup k našim vnitřním osobám, z nichž se skládá naše osobnost. Dává možnost jejich rozlišení a zachází s nimi jako s oddělenými jednotkami, které vstupují do vzájemných interakcí. Každá z částí je odděleným vzorem -strukturou a transformována nás oživuje svou specifickou energií a potenciálem. Naše vnitřní osoby uvolněné od následků traumatizujících událostí z minulosti budou svou pozornost a energii moci věnovat přítomnosti.

Díky této metodě nám "hlasy" umožňují jejich objektivizování, rozeznání a kreativní práci. Uvědomění si protikladů v nás dovoluje nastolit - uspořádat novou duševní rovnováhu, která se v nás integruje pro život.

 

výcvik Voice Dialogue - Radim Ress

 

Literatura :

Artho S. Witteman - Práce s vnitřními osobami, metoda Voice dialogue

Artho S. Witteman - Inteligence duše


Artho S. Witteman - Architektura vnitřního světa člověka

Hal Stone, Sidra Stone - Obejměte svého vnitřního kritika: Jak sebekritiku obrátit v dar tvořivosti

Kotva 1
Kotva 2
Kotva 3
  • Facebook Social Icon
bottom of page