top of page

© 2017, Marlena A. Hubičková & Yoel Tordjman

EMI

(Eye movement integration) - Integrace traumatu očními pohyby

 

  Jedná se o inovativní a velmi účinnou metodu v traumaterapii vycházející z neurolingvistického programovaní (NLP). Pracuje s pomalými pohyby očí, které v několika různých směrech pohybu pokryjí celou oblast traumatu v mozku, ve kterém jsou zkušenosti vizuálně uloženy. Oční pohyby dokážou vyvolat traumatické vzpomínky krátkodobé paměti které jsou fragmentarizované. V průběhu celého procesu se tyto fragmenty postupně spojují a pomalé pohyby očí zeslabují nebo i zneutralizují negativní emoční náboj, který je se vzpomínkami spojený.

Protože způsobuje "restrukturaci" v mozku, chápeme EMI jako neuroterapii. Je způsobem na aktivaci sebeléčby nevědomých nervových sítí. Zároveň integruje klientovy bolestivé vzpomínky do takové míry, že ztrácejí schopnost narušovat jeho zdravé fungování

 

  Použitím této techniky lze velmi úspěšně a s dlouhodobým výsledkem pracovat s traumatem spojeným s násilím, zneužitím, nehodami, katastrofami a také s duševní zátěží, obzvláště je-li jim člověk vystaven v delším časovém rámci (šikana, destruktivní vztahy pracovní, partnerské, rodinné).

  Traumatizace oslabuje immunitní systém a je příčinou psychosomatických potíží. Ztěžuje sociální vztahy a omezuje profesní růst.

 

EMI terapie : 1- 6 sezení, každých 6-8 týdnů. Doba trvání cca 2 hodiny.

výcvik - Woltemade Hartman Ph.D

www.woltemadehartman.com

 

Literatura:

Danie Bealieu  "Eye Movement Integration Therapy (EMI)"

Kotva 1
Kotva 2
  • Facebook Social Icon
bottom of page