top of page

© 2017, Marlena A. Hubičková & Yoel Tordjman

METODA SANDPLAYING


 

  Sandplaying - je využitím herního pískoviště v diagnostice, poradenství a terapii (přístup Gestalt terapie).

Vzhledem k tomu, že prioritou v práci s klientem je navázání kvalitního terapeutického vztahu, se Sandpalying stává možným nástrojem pro experiment v rámci terapie, ne však terapií samotnou, ani terapeutickou metodou, která by pokryla celý terapeutický proces. Terapeut umísťuje Sandpalying do aktivního a dialogického vztahu s klientem. Cokoliv v pískovišti vznikne, ovlivňuje spolupráci klient-terapeut, jejich společnou zkušenost.

Cokoliv vznikne, je také zcela jedinečné a neopakovatelné.

 

Herní pískoviště, kde k dispozici máme kromě písku i drobné objekty různého druhu a také vodu, umožňuje klientovi stavět trojrozměrné obrazce a scény - situace, které společně s terapeutem prožívá.

Písek - země a voda patři k základním přirozeným elementům a jsou jako takové součástí naší dětské, rané zkušenosti. Při setkání s pískem bývají lidé oproštěni od zkušenosti s hodnocením, neboť navazují na hru v předškolním období, kdy většina našeho okolí nehodnotí a dítě se nemusí vyrovnávat s žádnými introjekty co by mělo nebo nemělo, ale může rovnou svobodně tvořit.

 

Jedná se o silnou a zároveň jednoduchou formu experimentování, kterou lze snadno začlenit do práce terapeuta i poradce a do různých forem metodologického přístupu, do různých terapeutických paradigmat.

Umožňuje projekci vnitřního světa dítěte nebo dětských částí dospělého do

nestrukturovaného materiálu.

Toto flexibilní prostředí, které snadno kopíruje vnitřní procesy klienta umožňuje terapeutovi nahlédnout momentální situaci z diagnostického úhlu pohledu, tvořit hypotézy o ní a je podkladem pro následný terapeutický či poradenský postup. Sandplaying dává příležitost k tomu, aby klient zpřítomněnou situaci uspořádal jinak a získal v ní novou zkušenost. Může tak objevovat sám sebe a nově se utvářet.

 

Tím, že je pískoviště hmatatelné a konkrétní, mají vznikající obrazy a zkušenosti velkou energii, přinášejí hodně živé prožívání. Výsledky ukazují, že lidský mozek nerozlišuje mezi zkušeností, kterou člověk zažívá v "reálném životě", ve své představě, imaginativně nebo ve hře. Všechny tyto zkušenosti mají potenciál měnit sebepojetí člověka a jeho způsoby vztahování se ke světu a k sobě.

 

S dospělými klienty lze Sandplaying využít, kdy klient nemá delší dobu jasno co je pro něj důležité, pokud potřebuje experimentovat s nějakou situací a speciálně v momentech, kdy je limitován v kontaktu s terapeutem, protože má určitý tělesný handicap, vadu řeči apod. Někdy dospělí klienti velmi potřebují připomenout, jak realitu prožívají děti a jak ji potřebuje prožívat dětská část v každém dospělém. Patří k ní spontaneita, hravost, imaginace a přímé vyjadřování pocitu. Pískoviště také umožňuje dospělému navázat kontakt s vlastní tvořivou energií.

 

Změna se v nás odehrává stále, stále se proměňujeme, každou novou zkušeností, dalším kontaktem. Nemůzeme již změnit minulé události, ale můžeme k nim změnit postoj, jejich dopad na přítomnost. Každý zároveň v sobě nese klíč k vnitřní proměně a vyřešení problému. Potřebuje pouze občas pomoci najít zdroj, který mu pomůže tento potenciál aktivovat.

 

 

- spolupráce s Mgr. Alenou Vávrovou, Institut pro výcvik v Gestalt terapii

 

Literatura:

B.Boik, E. Goodwin - "Sandplay Therapy a step-by-step manual for psychoterapist of diverse orientation"

The British Gestalt Journal, Ch. Stevens - "Playing in the sand"

M.Lowenfeld - "Play in childhood"

A.Levin, P.Klineová - "Trauma očima dítěte"

Kotva 1
Kotva 2
Kotva 3
  • Facebook Social Icon
bottom of page