top of page

© 2017, Marlena A. Hubičková & Yoel Tordjman

ENNEAGRAM

 

Pojem „Enneagram“ pochází z řeckých slov "ennea” = devět a "grammos" = tvar. Jde o syntézu západního pojetí psychologie a dřívějších duchovních tradic, které popisují dohromady 9 typů osobností. V každém z nás prevládá jedna základni energie (břišní, srdeční, nebo energie hlavy) a tvoří tím základ jeho psychické struktury. Oněch 9 typů osobností odpovídá 9-ti druhům struktur přežití – tedy vytěsnění traumat, kontroly, odporu.

Devět struktur přežití slouží jako ochrana a možnost „přežití ve světě“.

 

Metoda se opírá na třech základních potřebách každého člověka: jistotě, autonomii a vztahu. Cílem této práce je pomocí těchto tří center získat informace o blokádách - traumatech a pomocí metody je zprůchodnit. Práce s prostorovou triadickou formou Enneagramu je zaměřena na impuls energetické podpory procesů změn a nového nasměrování v životě jednotlivců nebo pracovních skupin. Energetická práce s Enneagramem je základně zaměřena na zdroje a umožňuje nezaujatý přístup k vlastním silným a slabým stránkám. Od ostatních typologií se odlišuje uchopením a pochopením hlubokých energetických struktur, nezávisle od obsahů toho, co, kdo a jak dělá.

V práci s metodou se používají nástroje, jež se klient postupně naučí a které mu umožňují změnu.

 

 

 

 

 

Výcvik:

"Kouč systemického enneagramu" -  Gabriela von Witzleben

Institut für systemisches Enneagramm

www.systemisches-eneagramm.de

Literatura:

Gabriela von Witzleben - "Enneagramm kompakt"

Kotva 1
Kotva 2
Kotva 3
  • Facebook Social Icon
bottom of page